Organisation och ledning

H&M-gruppen har en multi-brand matrisorganisation med idag åtta väl definierade varumärken; H&M, COS, & Other Stories, Monki, Weekday, H&M Home, ARKET och Afound.

Varje varumärke har en ansvarig chef samt lokala försäljningsorganisationer. Centralt finns ett antal koncernfunktioner som stöttar varje varumärke, detta för att utnyttja fördelarna inom dessa gemensamma områden så att varje varumärke och land arbetar ändamålsenligt efter centrala policies och riktlinjer.

Verkställande direktör, som utses av styrelsen, ansvarar för den löpande förvaltningen av H&M-gruppen och tillsätter personerna i ledningsgruppen, som utöver vd består av nio personer, varav sex är kvinnor. Ledningsgruppen utgörs av vd, finanschef, de två ansvariga för varumärket H&M, ansvarig för new business (i vilken övriga varumärken som COS, & Other Stories, Monki, Weekday, H&M Home, ARKET och Afound ingår), chefer för koncernfunktionerna för affärsutveckling, human resources, hållbarhet respektive kommunikation samt COO, som ansvarar för funktionerna avancerad analys och AI, expansion, insights & analytics, IT, logistik och produktion. Ansvariga för de övriga koncernfunktioner tillsätts av finanschefen.
 

H&M-Gruppen

CEO Karl-Johan Persson

CFO Jyrki Tervonen

KONCERNFUNKTIONER
 

Affärsutveckling Daniel Claesson

Controlling Fredrik Nilsén

Human Resources Doris Klein

Hållbarhet Anna Gedda

Investor Relations Nils Vinge

Juridik Fredrik Björkstedt

Kommunikation Kristina Stenvinkel  

Redovisning Anders Jonasson

Säkerhet Cenneth Cederholm


COO
Helena Helmersson

Avancerad Analys & AI Arti Zeighami

Expansion Sam Miller

Insights & Analytics Marcus Moltubak

IT Joel Ankarberg

Logistik Fredrik Boije. tf

Produktion David Sävman

 

 

 

       

VARUMÄRKEN
 

H&M
Fredrik Olsson, Managing Director
Madeleine Persson, Managing Director

New Business
Anna Attemark, ansvarig

COS
Marie Honda, Managing Director

Weekday 
Daniel Herrman, Managing Director

Monki
Jennie Dahlin Hansson, Managing Director

& Other Stories
Karolina Gutke, Managing Director

H&M Home
Peter Klagsmark, Managing Director

ARKET
Lea Rytz Goldman, Managing Director

Afound
Joanna Hummel, Managing Director

H&M Group uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we'll assume that you're happy with this. Find out more about cookies.