Valberedning

Valberedningen tar fram beslutsunderlag för stämman när det gäller val av styrelse och styrelseordförande, revisorer och ordföranden vid årsstämma, arvode till styrelse och revisorer samt principer för valberedningen.

Valberedning 2019

Valberedningens sammansättning baserar sig på valberedningens principer som antogs vid årsstämman 2019. Nedanstående valberedning baseras på att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt fyra övriga nominerade av de fyra röstmässigt största ägarna utifrån vad man kan utläsa av aktieboken, utöver den aktieägare styrelseordföranden må representera.

  • Stefan Persson, styrelsens ordförande
  • Lottie Tham
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder

För valberedningens principer, som fastställdes vid årsstämman den 7 maj 2019 – se bilaga 1 i dokumentet Valberedningens arbete inför årsstämman 2019.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Valberedningen
106 38 Stockholm
e-post: valberedningen@hm.com

Redogörelsen över valberedningens arbete inför varje årsstämma finns att läsa för varje år, se nedan.

Sedan årsstämman 2008 väljs ledamöterna till H&M:s valberedning av stämman.

 

H&M Group uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we'll assume that you're happy with this. Find out more about cookies.