News Article

Weekday skapar ny destination för den unga, kreativa generationen

Med ambition att skapa en spännande, breddad upplevelse, anpassad till den unga kundens behov och preferenser blir Weekday ett paraply för en ny ungdomsdestination. De unika varumärkena Weekday och Monki kommer att erbjudas, tillsammans med Cheap Monday, som återvänder med ett begränsat sortiment fokuserat på jeans.

Inom H&M-gruppen pågår arbetet med att anpassa verksamheten för att möta förändrade kundbeteenden och ytterligare stärka konkurrenskraften. För att utveckla Weekday till en ungdomsdestination kommer Monki att operativt införlivas i Weekday. Detta ger ökade kundsynergier och kommer också att innebära minskade administrations- och driftskostnader, vilket frigör resurser och möjliggör ett ökat fokus på utveckling av varumärkesupplevelserna samt på ett stärkt helhetserbjudande.

Weekdays och Monkis unika varumärkesupplevelser kommer att finnas kvar, samtidigt som det finns chans att utforska nya möjligheter där kundupplevelser kombineras.

 

Vi ser stor potential i vår nya ungdomsdestination, som samlar varumärkena Weekday, Monki och Cheap Monday. Över tid ser vi också möjlighet att vidareutveckla detta genom att inkludera fler partners. Samtidigt som vi ser fram emot att få den nya organisationen på plats är vi dock ödmjuka inför vad förändringen medför för vissa av våra medarbetare.

Anna Attemark, Head of Portfolio Brands, H&M Group

 

Huvudkontoret kommer att ligga i Weekdays nuvarande lokaler i Stockholm och organisationsförändringarna träder i kraft under de närmsta månaderna.

Som ett led i detta kommer Monkis huvudkontor i Göteborg att stängas, vilket tyvärr medför att Monki-anställda påverkas. Alla i Monki-teamet kommer att stöttas till att söka en roll i den nya organisationen, eller till en fortsatt karriär på annat håll inom eller utanför H&M-gruppen.