Hållbar finansiering

H&M-gruppen har tagit fram ett ramverk för hållbar finansiering för att möjliggöra utställandet av grön och hållbarhetslänkad finansiering. Det gröna finansieringsramverket specificerar möjliga projekt under International Capital Market Association (ICMA) inom kategorierna cirkulär ekonomi, gröna byggnader, förnybar energi, energieffektivisering samt hållbar hantering av vatten och avloppsvatten. Det hållbarhetslänkade finansieringsramverket inkluderar H&M-gruppens 2030-mål för andel återvunnet material i kommersiella varor samt mål för minskning av växthusgasutsläpp inom Scope 1, 2 och 3, verifierade av Science-Based Targets initiative.