Skuldfinansiering

H&M-gruppen använder sig av en centraliserad finansieringsstrategi där upplåning primärt sker i moderbolaget H & M Hennes & Mauritz AB

Skuldprofil och förfallostruktur

För att reducera refinansieringsrisken använder H&M-gruppen flera finansieringskällor och en jämnt fördelad förfallostruktur. Finansieringen består av lån och kreditlöften från kreditinstitut samt tillgång till kapitalmarknadsfinansiering.

Förfallostruktur per den 31 maj 2023

ÅrFöretagscertifikatObligationer (EMTN)Lån från kreditinstitutOutnyttjade kreditfaciliteter
20232 025-2 347-
2024--271-
2025---3 496
2026--2 000-
2027---15 148
2028----
2029-5 827--
Total MSEK2 0255 8274 61818 644

Kapitalmarknadsprogram

Kortfristig finansiering – Företagscertifikatsprogram

ProgramSEK 7 billion - Swedish commercial paper programme
ArrangörHandelsbanken
DealersHandelsbanken, SEB and Danske Bank
LänkarProgramme (in Swedish)
ProgramGBP 1 billion - Euro-Commercial paper programme
ArrangörBarclays
DealersBarclays
LänkarProgram (ENG)

Långfristig finansiering - Obligationsprogram

ProgramEUR 2 billion EMTN programme
ArrangörBNP Paribas
DealersBNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank, SEB and Standard Chartered
Offering Circular2020, 2021 (ENG)
Agency Agreement2021 First Supplement, 2021 Second Supplement, 2022 Third Supplement (ENG)
ListadEuronext Dublin
Supplement12th of February 2021
Slutliga villkorXS2303070911 (EUR 500M 0.25% 25-AUG2029)

Kreditrating

För att säkerställa bästa möjliga villkor på skuldfinansieringsmarknaden har ett kreditbetyg med Standard & Poor’s erhållits.

H & M Hennes & Mauritz AB Kreditbetyg

KreditinstitutLångfristigt kreditbetygKortfristigt kreditbetygUtsikt
S&PBBBA-2Stabil