Skuldfinansiering

H&M-gruppen använder sig av en centraliserad finansieringsstrategi där upplåning primärt sker i moderbolaget H & M Hennes & Mauritz AB

Skuldprofil och förfallostruktur

För att reducera refinansieringsrisken använder H&M-gruppen flera finansieringskällor och en jämnt fördelad förfallostruktur. Finansieringen består av lån och kreditlöften från kreditinstitut samt tillgång till kapitalmarknadsfinansiering.

Förfallostruktur per den 31 augusti 2021

ÅrFöretagscertifikatObligationer (EMTN)Lån från kreditinstitutOutnyttjade kreditfaciliteter
2021800-755 000
2022275-165-
2023--2 0314 000
2024---7 110
2025---4 000
2026--2 000-
2027----
2028----
2029-5 078--
Total MSEK1 0755 0784 27120 110

Kapitalmarknadsprogram

Kortfristig finansiering – Företagscertifikatsprogram

ProgramSEK 7 billion - Swedish commercial paper programme
ArrangörHandelsbanken
DealersHandelsbanken, SEB and Danske Bank
LänkarProgramme (in Swedish)
ProgramGBP 1 billion - Euro-Commercial paper programme
ArrangörBarclays
DealersBarclays
LänkarProgram (ENG)

Långfristig finansiering - Obligationsprogram

ProgramEUR 2 billion EMTN programme
ArrangörBNP Paribas
DealersBNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank, SEB and Standard Chartered
LänkarOffering Circular (ENG) and Agency Agreement (ENG)
ListadEuronext Dublin
Supplement12th of February 2021
Slutliga villkorXS2303070911 (EUR 500M 0.25% 25-AUG2029)

Kreditrating

För att säkerställa bästa möjliga villkor på skuldfinansieringsmarknaden har ett kreditbetyg med Standard & Poor’s erhållits.

H & M Hennes & Mauritz AB Kreditbetyg

KreditinstitutLångfristigt kreditbetygKortfristigt kreditbetygUtsikt
S&PBBBA-2Stabil
Menu