Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 27, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 4 juli 2022 och 8 juli 2022 återköpt sammanlagt 1 059 725 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
4 juli 2022 218 998 125,3735 27 456 545,75
5 juli 2022 217 057 124,4261 27 007 555,99
6 juli 2022 213 926 127,7268 27 324 083,42
7 juli 2022 205 788 129,3626 26 621 270,73
8 juli 2022 203 956 130,9676 26 711 627,83
Total ackumulerat under vecka 27/2022 1 059 725 127,5058 135 121 083,71
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 1 700 368 126,4132 214 948 925,12

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 8 juli 2022 till 1 709 368 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 653 371 632.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:

Nils Vinge, chef Investor Relations

Telefon: 08-796 5250

E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories,
H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.