Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 29, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 18 juli 2022 och 22 juli 2022 återköpt sammanlagt 966 200 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
18 juli 2022 190 115 129,8591 24 688 162,80
19 juli 2022 199 731 131,9558 26 355 663,89
20 juli 2022 186 101 134,0276 24 942 670,39
21 juli 2022 191 593 133,9495 25 663 786,55
22 juli 2022 198 660 134,3681 26 693 566,75
Total ackumulerat under vecka 29/2022 966 200 132,8336 128 343 850,37
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 3 676 388 129,2463 475 159 605,18

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 22 juli 2022 till 3 676 388 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 651 395 612.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:

Nils Vinge, chef Investor Relations

Telefon: 08-796 5250

E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.