Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 30, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 25 juli 2022 och 29 juli 2022 återköpt sammanlagt 992 582 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig
volym (antal aktier):
Viktat
genomsnittspris per dag (SEK):
Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK):
25 juli 2022 198 675 134,9287 26 806 959,47
26 juli 2022 200 000 129,9089 25 981 780,00
27 juli 2022 197 739 127,7232 25 255 857,84
28 juli 2022 196 168 126,9389 24 901 350,14
29 juli 2022 200 000 129,2056 25 841 120,00
Total ackumulerat under
vecka 30/2022
992 582 129,7495 128 787 067,45
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 4 668 970 129,3533 603 946 672,64

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 29 juli 2022 till 4 668 970 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 650 403 030.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations
Telefon: 08-796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com
För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.