Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 31, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 1 augusti 2022 och 5 augusti 2022 återköpt sammanlagt 988 764 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
1 augusti 2022 196 615 128,4012 25 245 601,94
2 augusti 2022 198 882 126,1042 25 079 855,50
3 augusti 2022 199 108 126,8189 25 250 657,54
4 augusti 2022 197 366 131,2694 25 908 116,40
5 augusti 2022 196 793 130,7967 25 739 874,37
Total ackumulerat under vecka 31/2022 988 764 128,6698 127 224 106,37
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 5 657 734 129,2339 731 170 779,00

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 5 augusti 2022 till 5 657 734 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 649 414 266.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations
Telefon: 08-796 5250

E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories,
H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.