Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 37, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 12 september 2022 och 16 september 2022 återköpt sammanlagt 1 236 394 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
12 september 2022 256 921 115,3151 29 626 870,81
13 september 2022 255 000 114,9350 29 308 425,00
14 september 2022 257 284 112.6004 28 970 281,31
15 september 2022 255 000 110.3640 28 142 820,00
16 september 2022 212 189 107.8250 22 879 278,93
Total ackumulerat
under vecka 37/2022
1 236 394 112.3652 138 927 676.05
Total ackumulerat
under återköpsprogrammet
12 540 045 123.6714 1 550 845 128.28

Förvärven har under perioden 29 juni 2022 – 14 september 2022 genomförts av SEB för H&M:s räkning. Därefter, dvs från och med den 15 september 2022 genomförs förvärven av BNP Paribas. Samtliga förvärv har sedan den 29 juni 2022 genomförts på Nasdaq Stockholm. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 16 september 2022 till 12 540 045 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 642 531 955.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations

Telefon: 08-796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.