Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 40, 2022

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 3 oktober 2022 och 7 oktober 2022 återköpt sammanlagt 1 145 000 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
3 oktober 2022 220 000 104,9690 23 093 180,00
4 oktober 2022 220 000 110,5001 24 310 022,00
5 oktober 2022 225 000 109,1780 24 565 050,00
6 oktober 2022 220 000 106,9680 23 532 960,00
7 oktober 2022 260 000 105,4548 27 418 248,00
Total ackumulerat under vecka 40/2022 1 145 000 107,3532 122 919 460,00
Total ackumulerat underåterköpsprogrammet 16 045 045 119,8286 1 922 654 924,28

Från och med den 15 september 2022 genomförs samtliga förvärv av BNP Paribas för H&M:s räkning på Nasdaq Stockholm. Tidigare förvärv, dvs 29 juni 2022 – 14 september 2022 genomfördes av SEB. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 7 oktober 2022 till 16 045 045 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 639 026 955.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations
Telefon: 08-796 5250

E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.