Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 41, 2023

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 9 Oktober 2023 och 13 Oktober 2023 återköpt sammanlagt 805 000 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 27 september 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 27 september 2023 till senast den 31 mars 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
9 Oktober 2023 160 000 148,9445 23 831 120
10 Oktober 2023 165 000 150,881 24 895 365
11 Oktober 2023 160 000 151,1281 24 180 496
12 Oktober 2023 160 000 153,2023 24 512 368
13 Oktober 2023 160 000 152,3188 24 371 008
Total ackumulerat under vecka 41/2023 805 000 151,2923 121 790 357
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 2 060 000 152,9314 315 038 714

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 16 Oktober 2023 till 2 060 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 629 686 837 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 627 626 837.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Joseph Ahlberg, chef Investor Relations
Telefon: 073-465 93 92
E-mail: joseph.ahlberg@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.