Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 42, 2023

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 16 Oktober 2023 och 20 Oktober 2023 återköpt sammanlagt 775 000 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 27 september 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 27 september 2023 till senast den 31 mars 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
16 Oktober 2023  155 000  155,1963 24 055 427
17 Oktober 2023  155 000  155,6718 24 129 129
18 Oktober 2023  155 000  156,1084 24 196 802
19 Oktober 2023  155 000  153,3962 23 776 411
20 Oktober 2023  155 000  150,5453 23 334 522
Total ackumulerat under vecka 42/2023  775 000  154,1836 119 492 290
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 2 835 000 153,2737 434 617 910

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 23 Oktober 2023 till 2 835 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 629 686 837 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 626 851 837.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Joseph Ahlberg, chef Investor Relations
Telefon: 073-465 93 92
E-mail: joseph.ahlberg@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.