Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 9, 2024. Aktieåterköpsprogrammet är nu genomfört och avslutat.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 26 februari 2024 och 1 mars 2024 återköpt sammanlagt 1 009 880 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om. Därmed har aktier till ett sammanlagt värde om cirka SEK 3 miljarder återköpts vilket innebär att programmet avslutas.

Återköpen under vecka 9 är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 27 september 2023. Återköpsprogrammet, som har löpt under perioden 27 september 2023 till senast 31 mars 2024, är i och med de sista köpen den 1 mars därmed avslutat. Programmet har genomförts i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

26 februari 2024

197 500

140,9225

27 832 194

27 februari 2024

198 500

141,8922

28 165 602

28 februari 2024

227 000

141,1026

32 030 290

29 februari 2024

194 000

140,4536

27 247 998

1 mars 2024

192 880

141,3473

27 263 067

Total ackumulerat under vecka 9/2024

1 009 880

141,1446

142 539 151

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

19 144 612

156,6820

2 999 615 803

 

Från och med den 27 december 2023 har samtliga förvärv genomförts av Citigroup Global Markets Europe AG för H&M:s räkning på Nasdaq Stockholm. Tidigare förvärv, dvs 27 september 2023 – 22 december 2023 genomfördes av Danske Bank. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 1 mars 2024 till 19 144 612 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 629 686 837 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 610 542 225.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:

Joseph Ahlberg, chef Investor Relations

Telefon: 073-465 93 92

E-mail: joseph.ahlberg@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.