Pressrelease

H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport

 

Första halvåret (1 december 2022 — 31 maj 2023)

 • H&M-gruppens nettoomsättning i SEK ökade med 9 procent under första halvåret till MSEK 112 488 (103 670). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 1 procent.
 • Bruttoresultatet ökade till MSEK 56 224 (54 106), vilket motsvarar en bruttomarginal om 50,0 procent (52,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 5 466 (5 446) motsvarande en rörelsemarginal om 4,9 procent (5,3).
 • Första halvårets resultat har påverkats negativt av höga råvaru- och fraktkostnader, en stark US-dollar, ökade energikostnader och effekter av att verksamheten i Ryssland har avvecklats.
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 3 828 (3 899), motsvarande SEK 2:35 (2:36) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 12 485 (12 591).
 • Den finansiella nettokassan uppgick till MSEK 7 700 (16 313). Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter var MSEK 38 813 (44 483).
   

Andra kvartalet (1 mars 2023 — 31 maj 2023)

 • Nettoomsättningen i det andra kvartalet ökade med 6 procent till MSEK 57 616 (54 504). I lokala valutor var nettoomsättningen i nivå med föregående år.
 • Bruttoresultatet ökade till MSEK 30 338 (29 846), vilket motsvarar en bruttomarginal om 52,7 procent (54,8).
 • Försäljnings- och administrationskostnaderna ökade med 3 procent till MSEK 25 585 (24 858). I lokala valutor minskade kostnaderna med 2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 4 741 (4 988), motsvarande en rörelsemarginal om 8,2 procent (9,2).
 • Höga råvaru- och fraktkostnader samt en stark US-dollar hade en negativ resultatpåverkan jämfört med föregående år.
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 3 288 (3 682), motsvarande SEK 2:02 (2:22) per aktie.
 • Portfolio brands försäljning i det andra kvartalet ökade med 17 procent i SEK och med 12 procent i lokala valutor.
 • Varulagret minskade med 20 procent i valutajusterat värde jämfört med föregående år.
      
 • H&M-gruppens försäljning under perioden 1 juni – 27 juni 2023 ökade med 10 procent i lokala valutor jämfört med samma period föregående år.
 • Årsstämman 2023 bemyndigade styrelsen att kunna ha möjlighet att starta ett aktie-återköpsprogram om max 3 miljarder kronor fram till årsstämman 2024. Styrelsen avser att återkomma med besked i samband med niomånadersrapporten den 27 september 2023.

”Vi tar viktiga steg närmare våra mål. Sommarkollektionerna har tagits emot väl och det tredje kvartalet har fått en bra start. Vi ser allt bättre förutsättningar till såväl ökad tillväxt som lönsamhet”, säger Helena Helmersson, vd.

Kommentar av Helena Helmersson, vd

Med det andra kvartalet bakom oss kan vi konstatera att vi har tagit ytterligare ett antal viktiga steg närmare våra mål. Vi ökade försäljningen på många marknader trots minskad köpkraft och ofördelaktiga väderförhållanden jämfört med föregående år. Sommarkollektionerna har tagits emot väl och det tredje kvartalet har fått en bra start. Vi ser allt bättre förutsättningar till såväl ökad tillväxt som lönsamhet.
 
De externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna fortsätter att förbättras, arbetet med kostnads- och effektivitetsprogrammet pågår för fullt och mycket av arbetet som vi har gjort under de senaste åren börjar ge effekt. Vi fortsätter också med våra satsningar med fokus på kunderbjudandet, samtidigt som vi vill ge våra kunder en ännu bättre upplevelse med ökad inspiration och smidighet i våra fysiska butiker och digitala kanaler.
 
Med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager står H&M-gruppen stark. Vi håller fast vid våra långsiktiga mål. Rörelsemarginalen ska redan nästa år nå 10 procent. 

Kommunikation i samband med sexmånadersrapporten
 
Sexmånadersrapporten, 1 december 2022 – 31 maj 2023, publiceras kl. 08.00 CEST den 29 juni 2023, följt av en presskonferens som hålls kl. 09.30 CEST där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Presskonferensen hålls på svenska för finansmarknad och media på H&M:s huvudkontor i Stockholm, Ljusgården, Mäster Samuelsgatan 49, 3 tr.

En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl. 14.00 CEST där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: https://app.webinar.net/qQl7epbKwaX
 
För bokning av intervjuer i samband med sexmånadersrapporten den 29 juni 2023, vänligen kontakta Anna Frosch Nordin, presschef, telefon 073-432 93 14, anna.froschnordin@hm.com.

Kontakt

Nils Vinge, IR-chef    08-796 52 50
Helena Helmersson, vd 08-796 55 00 (växel)
Adam Karlsson, finanschef 08-796 55 00 (växel) 

 
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 29 juni 2023 kl. 08.00 (CEST). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns på hmgroup.com. 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.