Nyhetsartikel

H&M-gruppen, ett av världens mest etiska företag 2019

H&M-gruppen har för åttonde gången utnämnt till ett av världens mest etiska företag av organisationen Etisphere® Institute.

”Det är en stor ära för H&M-gruppen att vi har utsetts till ett av världens mest etiska företag 2019. Våra djupt rotade värderingar och ambition att leda utvecklingen mot en hållbar modeindustri, liksom vår Code of Ethics – som är densamma på alla marknader – vägleder oss i vårt dagliga arbete. Att det är åttonde gången som vi utnämns är en extra stark bekräftelse”, säger Anna Gedda, hållbarhetschef på H&M-gruppen

Ethisphere®-institutet är ledande när det gäller att definiera och utveckla standarder globalt för hur etiska affärsmodeller kan fungera som drivkraft för såväl affärsframgångar som ökat förtroende. Varje år uppmärksammar de företag som är beredda att ta sig an den viktiga uppgiften att påverka och driva fram positiv förändring bland företag och samhällen runt om i världen.

“Kombinationen av starka värderingar och det löpande arbetet med att främja affärsetik, såväl inom den egna organisationen som externt, är anledningen till att H&M-gruppen har utnämnts. Grattis till alla i företaget, det är välförtjänt” säger Timothy Erblich, verkställande direktör på Ethisphere.

År 2019 har 128 företag, fördelade på 21 länder och 50 branscher utnämnts. H&M-gruppen är en av endast två företag, som omnämnts i klädbranschen.

Den fullständiga listan över världens mest etiska företag 2019 finns här: https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.