Pressrelease

H&M-gruppens försäljningsutveckling för andra kvartalet 2023

 

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till MSEK 57 616* (54 504) i det andra kvartalet, dvs under perioden 1 mars – 31 maj 2023, jämfört med motsvarande period föregående år. I lokala valutor var nettoomsättningen i nivå med föregående år.

Försäljningen under det andra kvartalet påverkades av ogynnsamma väderförhållanden jämfört med motsvarande period föregående år på flera av H&M-gruppens stora marknader. Juni har fått en bra start.

* Beloppet är preliminärt och kan komma att avvika något från sexmånadersrapporten som publiceras den 29 juni 2023.

Kontakt:    
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com
H&M Group Media Relations 08-796 53 00 mediarelations@hm.com
     

Kommunikation i samband med sexmånadersrapporten
Sexmånadersrapporten, 1 december 2022 – 31 maj 2023, publiceras kl. 08.00 CEST den 29 juni 2023, följt av en presskonferens som hålls kl. 09.30 CEST där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Presskonferensen hålls på svenska för finansmarknad och media på H&M:s huvudkontor i Stockholm, Ljusgården, Mäster Samuelsgatan 49, 3 tr.

En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl. 14.00 CEST där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken:
https://app.webinar.net/qQl7epbKwaX

För bokning av intervjuer i samband med sexmånadersrapporten den 29 juni 2023, vänligen kontakta Anna Frosch Nordin, presschef, telefon 073-432 93 14, anna.froschnordin@hm.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 15 juni 2023 kl. 08.00 (CEST). Detta pressmeddelande, pressbilder liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.