Pressrelease

H&M-gruppens försäljningsutveckling för andra kvartalet och början av juni 2021

H&M-gruppens nettoomsättning ökade med 75 procent i lokala valutor i det andra kvartalet 2021, dvs under perioden 1 mars till 31 maj, jämfört med motsvarande period 2020. Som en följd av förstärkningen av den svenska kronan blev ökningen 62 procent omräknat till SEK och uppgick till MSEK 46 509* (28 664).

Försäljningsutvecklingen har fortsatt påverkats av den pågående pandemin. Vid ingången av det andra kvartalet var cirka 1 300 butiker tillfälligt stängda. De öppna butikerna har haft restriktioner gällande bland annat öppettider, antal kunder och butiksytor. På några av koncernens största marknader såsom Frankrike och Tyskland, var butikerna fortsatt stängda under nästan hela kvartalet som en följd av förlängda restriktioner. Vid kvartalets utgång hade de flesta marknaderna i H&M-gruppen fortfarande kundtrafiksbegränsande restriktioner och cirka 140 butiker var tillfälligt stängda globalt.

I takt med att allt fler vaccineras har flera marknader successivt tillåtit återöppnande av butiker och H&M-gruppens starka återhämtning fortsätter. Onlineförsäljningen har fortsatt att utvecklas mycket väl även när butikerna har öppnat. Detta visar att kunderna uppskattar kollektionerna och möjligheten att kunna handla i den försäljningskanal de önskar.

Försäljningen under perioden 1 till 13 juni 2021 ökade med 35 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2020 och med 2 procent jämfört med 2019. De flesta marknader i H&M-gruppen omfattas fortfarande av restriktioner och den 13 juni var cirka 180 butiker tillfälligt stängda sedan bland annat samtliga 50 butiker i Malaysia tvingats stänga i början av månaden.

* Beloppet är preliminärt och kan komma att avvika något från sexmånadersrapporten, 1 december 2020 – 31 maj 2021, som publiceras den 1 juli 2021.

Kommunikation i samband med sexmånadersrapporten
Sexmånadersrapporten, 1 december 2020 – 31 maj 2021, publiceras kl. 08.00 CEST den 1 juli 2021, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: http://emea.directeventreg.com/registration/6038204.

För bokning av intervjuer med vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge i samband med sexmånadersrapporten den 1 juli 2021, vänligen kontakta: Kristina Stenvinkel, telefon: 08-796 39 08, stenvinkel@hm.com.

Helena Helmersson, vd

Kontakt:
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com
H&M Group Media Relations 08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021 kl. 08.00 (CEST). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.

 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 53 onlinemarknader och cirka 4 900 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.
Menu