Pressrelease

H&M-gruppens försäljningsutveckling för helåret 2022 inklusive fjärde kvartalet

Helår
För det finansiella året 2022, 1 december 2021 – 30 November 2022, ökade nettoomsättningen med 12 procent till MSEK 223 571* (198 967), jämfört med 2021. I lokala valutor ökade nettoomsättningen för helåret med 6 procent. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 15 procent i SEK och 8 procent i lokala valutor.

Fjärde kvartalet
Under perioden 1 september 2022 – 30 november 2022 ökade nettoomsättningen med 10 procent till MSEK 62 451* (56 813), jämfört med motsvarande period föregående år. I lokala valutor var nettoomsättningen oförändrad jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 11 procent i SEK och 2 procent i lokala valutor.

H&M-gruppens verksamhet i Ryssland och Belarus har avvecklats under kvartalet med utförsäljning av kvarstående varulager och de sista butikerna stängdes den 30 november. Under kvartalet har ca 25-50 butiker varit tillfälligt stängda i Kina pga nya covidutbrott.

* Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från bokslutskommunikén som publiceras den 27 januari 2023.

Kontakt:
Nils Vinge, IR-chef
Telefon: 08-796 52 50
E-post: nils.vinge@hm.com

H&M Group Media Relations
Telefon: 08-796 53 00
E-post: groupmediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

Kommunikation i samband med bokslutskommuniké
Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022, 1 december 2021 – 30 november 2022, publiceras kl. 08.00 CET den 27 januari 2023, följt av en presskonferens som hålls kl. 09.30 CET där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Presskonferensen hålls på svenska för finansmarknad och media på H&M:s huvudkontor i Stockholm, Ljusgården, Mäster Samuelsgatan 49, 3 tr. För presentationsmaterial, se hmgroup.com/investerare.

En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl. 14.00 CET där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar.

För bokning av intervjuer i samband med bokslutskommunikén den 27 januari 2023, vänligen kontakta Anna Frosch Nordin, presschef, telefon 073-432 93 14, anna.froschnordin@hm.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 15 december 2022 kl. 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.