Pressrelease

H&M-gruppens försäljningsutveckling för tredje kvartalet 2022

 

Nettoomsättningen ökade med 3 procent till MSEK 57 450* (55 585) i det tredje kvartalet, dvs. under perioden 1 juni 2022 – 31 augusti 2022, jämfört med motsvarande period föregående år. I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 4 procent.

Det tredje kvartalet började svagt i likhet med branschen på många av bolagets stora marknader. Försäljningen förbättrades sekventiellt under kvartalet och höstkollektionerna har startat bättre än föregående år.

* Beloppet är preliminärt och kan komma att avvika något från niomånadersrapporten, 1 december 2021 – 31 augusti 2022, som publiceras den 29 september 2022.

Kontakt:    
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com
H&M Group Media Relations 08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

Kommunikation i samband med niomånadersrapporten
Niomånadersrapporten, 1 december 2021 – 31 augusti 2022, publiceras kl. 08.00 CEST den 29 september 2022, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken:
https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2619696&linkSecurityString=3035c8a40.

För bokning av intervjuer i samband med niomånadersrapporten den 29 september 2022, vänligen kontakta Kristina Stenvinkel, telefon 070-796 54 40, stenvinkel@hm.com eller Anna Frosch Nordin, presschef, telefon 073-432 93 14, anna.froschnordin@hm.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 15 september 2022 kl. 08.00 (CEST). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.