Pressrelease

H&M-gruppens försäljningsutveckling för tredje kvartalet 2023

 

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till MSEK 60 897* (57 450) i det tredje kvartalet, dvs. under perioden 1 juni 2023 – 31 augusti 2023, jämfört med motsvarande period föregående år. I lokala valutor var försäljningen i nivå med föregående år. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 8 procent i SEK.

Arbetet för att nå bolagets mål om 10 procent rörelsemarginal 2024 går i rätt riktning. Under kvartalet har lönsamhet och lagersituation prioriterats.

* Beloppet är preliminärt och kan komma att avvika något från niomånadersrapporten som publiceras den 27 september 2023.

Kontakt:    
Joseph Ahlberg, IR-chef 073-465 93 92 joseph.ahlberg@hm.com
H&M Group Media Relations 08-796 53 00 mediarelations@hm.com

Kommunikation i samband med niomånadersrapporten
Niomånadersrapporten, 1 december 2022 – 31 augusti 2023, publiceras kl. 08.00 CEST den 27 september 2023, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Joseph Ahlberg medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: https://app.webinar.net/rOKYX27mkWx

För bokning av intervjuer i samband med niomånadersrapporten den 27 september 2023, vänligen kontakta Anna Frosch Nordin, presschef, telefon 073-432 93 14, anna.froschnordin@hm.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 15 september 2023 kl. 08.00 (CEST). Detta pressmeddelande, pressbilder liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.