Pressrelease

H&M-gruppens hållbarhetsarbete uppmärksammas på obligationsmarknaden

H&M-gruppen har idag emitterat en hållbarhetslänkad obligation om 500 miljoner euro med 8,5 års löptid. Den årliga kupongräntan uppgår till 0,25 procent. Obligationen skapade ett stort intresse och övertecknades 7,6 gånger.

Hållbarhetslänkade obligationer är en nyhet på obligationsmarknaden. Till skillnad mot gröna obligationer, där pengarna är knutna till specifika projekt, är de hållbarhetslänkade obligationerna kopplade till att bolaget möter ett antal definierade hållbarhetsmål.

“För H&M-gruppen är hållbarhet en integrerad del av verksamheten. Den här typen av obligationer skapar ett tydligt och transparent åtagande och incitament för bolaget. Samtidigt som det utgör ett viktigt steg i vårt fortsatta arbete med att optimera bolagets kapitalstruktur, ger det investerare möjlighet att medverka till en positiv omställning av modeindustrin”, säger Adam Karlsson, finanschef.

De mål* som H&M-gruppen förbinder sig att uppfylla till år 2025 är:

  • Öka andelen återvunnet material till 30 procent.
  • Minska utsläppen från den egna verksamheten med 20 procent.
  • Minska de totala utsläppen från råmaterial, tygframställning, klädtillverkning och transport (scope 3) med 10 procent.

“Sustainalytics anser att nyckeltalen för H&M-gruppens hållbarhetslänkade obligation är relevanta och väsentliga för emittenten och att SPT-målen (Sustainability Performance Targets) är ambitiösa och betydelsefulla. Målet om att öka andelen återvunnet material till 30 procent är mycket ambitiöst och gör bolaget till en föregångare inom klädbranschen”, säger Evan Bruner, Project Manager, Sustainalytics.

”Våra kunder visar dagligen att de uppskattar H&M-gruppens erbjudande med den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. Dagens lyckade emission är ett kvitto på att även finansmarknaden sätter värde på vårt ambitiösa hållbarhetsarbete och vi ser fram emot att samarbeta för en hållbar industri”, säger Helena Helmersson, vd för H&M-gruppen.

Obligationen kommer att noteras på den reglerade marknaden Euronext Dublin och har placerats med hjälp av BNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank, SEB och Standard Chartered. SEB har även varit rådgivare för det hållbara ramverket.

Kontaktpersoner:    
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com
Carl Gemzell, Treasury-chef  08-796 14 92 carl.gemzell@hm.com
Kim Hellström, Klimatstrateg 070-796 34 01 kim.hellstrom@hm.com

* För utförlig information om målen och ramverket, se https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/02/HM_Sustainability-Linked-Bond-Framework.pdf.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-gruppen 52 onlinemarknader och cirka 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Menu