News Article

Kommentar till H&M i Kina

Vi samarbetar med våra kollegor i Kina och gör allt vi kan för att hantera utmaningarna och hitta en väg framåt.

Kina är en mycket viktig marknad för oss och vi har ett fortsatt starkt och långsiktigt engagemang i landet. Under de 30 år som vi har verkat i Kina har vi sett enorma framsteg inom den kinesiska textilindustrin. Eftersom Kina ligger i framkant vad gäller innovation och teknologi kommer landet att fortsätta spela en viktig roll i utvecklingen av hela vår bransch. Vi är stolta över våra leverantörer som deltar i den utvecklingen och vi vill fortsätta att verka för framsteg tillsammans med våra partner och intressenter i landet. Vi vill vara en ansvarsfull köpare, både i Kina och på andra platser. Vi utarbetar just nu strategier inför framtiden och arbetar aktivt på de steg vi ska ta härnäst när det gäller anskaffning av råmaterial. Vi vill samarbeta med alla relevanta intressenter för att vara en del av lösningen och gemensamt bygga en mer hållbar modeindustri.

Som ett globalt företag följer vi lokala lagar och regelverk på alla de marknader där vi är verksamma. Företagets värderingar bygger på tillit, respekt, integritet och dialog. Vi vill fokusera på vår kärnverksamhet och på det vi gör bäst – leverera mode och design till våra kunder världen över.

Vi är måna om att återvinna tilliten och förtroendet hos våra kunder, kollegor och affärspartner i Kina. Genom att samarbeta med våra partner och intressenter tror vi att vi kan ta gemensamma steg för att utveckla modeindustrin, betjäna våra kunder och agera på ett respektfullt sätt.

Menu