Pressrelease

Omstruktureringskostnad för globalt åtgärdsprogram

Som tidigare meddelats har H&M-gruppen påbörjat ett globalt åtgärdsprogram för att minska kostnader och ytterligare effektivisera verksamheten. Programmet berör administrations- och overheadkostnader och innebär också en minskning om cirka 1 500 tjänster.

Totalt sett beräknas det ge årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor som förväntas bli synbara under andra halvåret 2023. Programmet bedöms leda till en omstruktureringskostnad om drygt 800 miljoner kronor som kommer att belasta fjärde kvartalet 2022.

– Vårt påbörjade åtgärdsprogram innebär att vi ser över vår organisation och vi har stor respekt för att medarbetare påverkas av detta. Vi kommer att stötta våra kollegor för att hitta bästa möjliga lösning för deras nästa steg, säger Helena Helmersson, vd.

Kontakt:
H&M Group Media Relations 08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com
Anna Frosch Nordin, presschef 073-432 93 14 anna.froschnordin@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.