Begreppet ledande befattningshavare omfattar utöver vd, personer i ledningsgruppen samt ansvariga för övriga koncerngemensamma funktioner.

Ledande befattningshavare ska erhålla en kompensation som företaget anser vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Kriterierna vid fastställandet av ersättningarna ska baseras dels på arbetsuppgifternas betydelse, dels på den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation.

Välj år