Vid årsstämman 2022 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för bolaget för ett år framåt, det vill säga till och med den årsstämma som hålls 2023. Deloitte har utsett auktoriserade revisor Didrik Roos till att vara huvudansvarig för revisionen.

Revisorernas uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget på aktieägarnas vägnar.

Revisionsarvoden (MSEK)

Koncernen 2021Koncernen 2020Moderbolaget 2021Moderbolaget 2020
Deloitte *
Revisionsuppdrag49,5-13,5-
Revision utöver revisionsuppdrag4,6---
Skatterådgivning0,5---
Övrig rådgivning2,3---
Ernst & Young **
Revisionsuppdrag-34,0-4,8
Revision utöver revisionsuppdrag-5,2-0,5
Skatterådgivning-10,1-0,1
Övrig rådgivning-10,2-0,4
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag13,811,0--
Totalt70,770,513,55,8

* Revisorer för koncernen sedan årsstämman 2021. Revisionsuppdrag i dotterbolag för Deloitte under förgående år ingår under “Övriga revisorer”.
** För 2021 ingår Ernst & Young under “Övriga revisorer”.

 

Related