Vid årsstämman 2021 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för bolaget för ett år framåt, det vill säga till och med den årsstämma som hålls 2022. Deloitte har utsett auktoriserade revisor Didrik Roos till att vara huvudansvarig för revisionen.

Revisorernas uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget på aktieägarnas vägnar.

Ersättning till revisorer

Ernst & Young - Revisionsarvoden (MSEK)

Koncernen 2020Koncernen 2019Moderbolaget 2020Moderbolaget 2019
Revisionsuppdrag34,033,34,84,9
Revision utöver revisionsuppdrag5,24,20,50,5
Skatterådgivning10,18,80,10,1
Övrig rådgivning10,27,20,4-

Övriga revisorer - Revisionsarvoden (MSEK)

Koncernen 2020Koncernen 2019Moderbolaget 2020Moderbolaget 2019
Revisionsuppdrag11,09,5--

Totalt - Revisionsarvoden (MSEK)

Koncernen 2020Koncernen 2019Moderbolaget 2020Moderbolaget 2019
70,563,05,85,5

Related

Menu