För att H&M:s intressenter ska kunna följa verksamhetens utveckling är det viktigt att informationen till aktieägare och omvärlden är korrekt, tydlig och löpande. H&M publicerar löpande försäljningsutveckling per kvartal, delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Bland våra pressmeddelanden är några av karaktären regulatorisk information, dessa är samlade under ”Nyhetsrum”.

H&M eftersträvar en god kommunikation med aktieägarna och har därför en funktion för investerarrelationer, IR. H&M kommunicerar kontinuerligt med affärspress och finansmarknad genom bland annat press- och telefonkonferenser för journalister och analytiker i samband med publiceringen av delårsrapporterna.

15 december 2021Fjärde kvartalets försäljningsutveckling (1 sep 2021 – 30 nov 2021)
28 januari 2022Bokslutskommuniké (1 dec 2020 – 30 nov 2021)
15 mars 2022Första kvartalets försäljningsutveckling (1 dec 2021 - 28 feb 2022)
31 mars 2022Tremånadersrapport (1 dec 2021 - 28 feb 2022)
4 maj 2022Årsstämma
15 juni 2022Andra kvartalets försäljningsutveckling (1 mars 2022 - 31 maj 2022)
29 juni 2022Sexmånadersrapport (1 dec 2021 - 31 maj 2022)
15 september 2022Tredje kvartalets försäljningsutveckling (1 juni 2022 - 31 aug 2022)
29 september 2022Niomånadersrapport (1 dec 2021 - 31 aug 2022)
15 december 2022Fjärde kvartalets försäljningsutveckling (1 sep 2022 – 30 nov 2022)
27 januari 2022Bokslutskommuniké (1 dec 2021 – 30 nov 2022)

H&M-koncernen kommer vanligtvis att publicera kvartalsförsäljning den 15:e i den månad som en kvartalsrapport lämnas. Försäljningen för kvartalet kommer att publiceras som procentuell utveckling i lokal valuta och i svenska kronor samt även i absoluta tal i svenska kronor, exklusive moms.

Relaterat

Menu