För att H&M:s intressenter ska kunna följa verksamhetens utveckling är det viktigt att informationen till aktieägare och omvärlden är korrekt, tydlig och löpande. H&M publicerar löpande delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Bland våra pressmeddelanden är några av karaktären regulatorisk information, dessa är samlade under ”Nyhetsrum”.

H&M eftersträvar en god kommunikation med aktieägarna och har därför en funktion för investerarrelationer, IR. H&M kommunicerar kontinuerligt med affärspress och finansmarknad genom bland annat press- och telefonkonferenser för journalister och analytiker i samband med publiceringen av delårsrapporterna.

Kommunikation i samband med kvartalsrapporten.

 

27 Jun 2024
Sexmånadersrapport (1 dec 2023 – 31 maj 2024)
26 Sep 2024
Niomånadersrapport (1 dec 2023 – 31 aug 2024)
30 Jan 2025
Bokslutskommuniké (1 dec 2023 – 30 nov 2024)

Bolaget avser att från och med första kvartalet 2024 kommunicera försäljningsutveckling tillsammans med kvartalsrapporten.

Relaterat