För att H&M:s intressenter ska kunna följa verksamhetens utveckling är det viktigt att informationen till aktieägare och omvärlden är korrekt, tydlig och löpande. H&M publicerar löpande försäljningsutveckling per kvartal, delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Bland våra pressmeddelanden är några av karaktären regulatorisk information, dessa är samlade under ”Nyhetsrum”.

H&M eftersträvar en god kommunikation med aktieägarna och har därför en funktion för investerarrelationer, IR. H&M kommunicerar kontinuerligt med affärspress och finansmarknad genom bland annat press- och telefonkonferenser för journalister och analytiker i samband med publiceringen av delårsrapporterna.

15 Dec 2023
Fjärde kvartalets försäljningsutveckling (1 sep 2023 – 30 nov 2023)
31 Jan 2024
Bokslutskommuniké (1 dec 2022 – 30 nov 2023)
15 Mar 2024
Första kvartalets försäljningsutveckling (1 dec 2023 – 29 feb 2024)
28 Mar 2024
Års- och hållbarhetsredovisning 2023
28 Mar 2024
Tremånadersrapport (1 dec 2023 – 29 feb 2024)

H&M-koncernen kommer vanligtvis att publicera kvartalsförsäljning den 15:e i den månad som en kvartalsrapport lämnas. Försäljningen för kvartalet kommer att publiceras som procentuell utveckling i lokal valuta och i svenska kronor samt även i absoluta tal i svenska kronor, exklusive moms.

Relaterat