Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 46, 2023

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 13 november 2023 och 17 november 2023 återköpt sammanlagt 693 790 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 27 september 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 27 september 2023 till senast den 31 mars 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

13 november 2023

 155 000

 155,0170

24 027 635

14 november 2023

 160 000

 155,5118

24 881 888

15 november 2023

 145 000

 162,2736

23 529 672

16 november 2023

 83 790

 162,1499

13 586 540

17 november 2023

 150 000

 165,8425

24 876 375

Total ackumulerat under vecka 46/2023

693 790

 159,8497

110 902 110

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

5 883 790

 154,1971

907 444 830

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 20 november 2023 till 5 883 790 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 629 686 837 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 623 803 047.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

 

Kontakt:

Joseph Ahlberg, chef Investor Relations

Telefon: 073-465 93 92

E-mail: joseph.ahlberg@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.