Pressrelease

Återköp av aktier i H&M i vecka 47 och 48, 2022. Aktieåterköpsprogrammet är nu genomfört och avslutat.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 21 november 2022 och 28 november 2022 återköpt sammanlagt 1,604,618 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om. Därmed har aktier till ett sammanlagt värde om SEK 3 miljarder återköpts vilket innebär att programmet avslutas.

Återköpen under vecka 47 och 48 är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet, som har löpt under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022, är i och med de sista köpen den 28 november därmed avslutat. Programmet har genomförts i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig volym (antal aktier): Viktat genomsnittspris per dag (SEK): Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):
21 november 2022 275 000 116,5166 32 042 065,00
22 november 2022 275 000 116,3851 32 005 902,50
23 november 2022 270 000 117,8953 31 831 731,00
24 november 2022 260 000 118,2452 30 743 752,00
25 november 2022 265 000 118,2173 31 327 584,50
28 november 2022 259 618 116,2854 30 189 782,98
Total ackumulerat under vecka 47 och 48/2022 1 604 618 117,2496 188 140 817,98
Total ackumulerat under återköpsprogrammet 25 385 163 118,1723 2 999 822 979,75

Från och med den 15 september 2022 har samtliga förvärv genomförts av BNP Paribas för H&M:s räkning på Nasdaq Stockholm. Tidigare förvärv, dvs 29 juni 2022 – 14 september 2022 genomfördes av SEB. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 28 november 2022 till 25 385 163 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 629 686 837.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations

Telefon: 08-796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.