Pressrelease

H & M Hennes & Mauritz AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 är publicerad

H & M Hennes & Mauritz AB:s integrerade års- och hållbarhetsredovisning publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida hmgroup.com. H&M-gruppen har arbetat med hållbarhet i många år och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2022 blir bolagets tjugonde i ordningen. En tryckt version av årsredovisningen skickas endast ut via post till de aktieägare som har begärt det.

”Jag är övertygad om att företag som sätter hållbarhet i centrum kommer att vara bättre rustade för att möta det ökande intresset från kunder och krav från lagstiftare, samtidigt som det bidrar till en bättre framtid för människor och vår planet. Vi välkomnar en öppen dialog och samarbete för att adressera de många gemensamma utmaningarna vår bransch och världen står inför,” säger Leyla Ertur, hållbarhetschef på H&M-gruppen.

Här följer några hållbarhetsrelaterade höjdpunkter från 2022:

  • 84 procent av våra material är från återvunna eller andra mer hållbara källor. Denna siffra inkluderar en andel om 23 procent återvunnet material vilket tar oss närmare det långsiktiga målet att uppnå 30 procent senast 2025.
  • Vi uppnådde en absolut minskning om 7 procent i scope 3 och 8 procent absolut minskning av växthusgasutsläpp i scope 1 och 2, jämfört med 2019 års baslinje – vilket bidrog till vårt mål att minska de absoluta utsläppen i scope 11, 22 och 33 med 56 procent senast 2030.
  • Under 2022 uppnådde vi en minskning om 44 procent i användandet av plastförpackningar jämfört med 2018 års baslinje.
  • Vi lanserade en ny vattenstrategi för 2030 och reducerade relativ vattenkonsumtion i vår försörjningskedja med 38 procent jämfört med 2017 års baslinje genom att förbättra effektiviteten och öka återvinningen av avloppsvatten.
  • Den fackliga representationen hos våra leverantörer i första ledet ökade under det senaste året från 37 procent till 42 procent och 34 procent av dem har kollektivavtal på plats (jämfört med 27 procent 2021).
  • 63 procent av de fackliga representanterna hos våra leverantörer i första ledet var kvinnor och andelen kvinnor med arbetsledande befattningar var 27 procent.

1 Scope 1 omfattar alla direkta växthusgasutsläpp från H&M-gruppens egen verksamhet.
2 Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från förbrukning av köpt el, värme eller ånga som används i H&M-gruppens egen verksamhet.
3 Scope 3 omfattar andra indirekta utsläpp, t.ex. relaterade till inköp av råvaror, tygproduktion, plaggtillverkning, utlokaliserade transportrelaterade aktiviteter och kundernas elanvändning.

Mer detaljerad information om koncernens hållbarhetsarbete finns i Sustainability Disclosure 2022 på hmgroup.com.

Kontakt    
H&M Group Media Relations  08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

Denna information är sådan information som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2023 kl 08.10 CEST.
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.