Pressrelease

Nytt antal aktier och röster i H&M

 

Efter verkställande av årsstämmans beslut den 4 maj 2023 att dra in 25 385 163 egna B-aktier som återköpts inom ramen för H&M:s återköpsprogram uppgår det totala antalet aktier i H&M till 1 629 686 837, varav 194 400 000 A-aktier och 1 435 286 837 B-aktier, och det totala antalet röster till 3 379 286 837.

Kontakt:    
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com
H&M Group Media Relations 08-796 53 00 mediarelations@hm.com
Denna information är sådan som H&M Hennes & Mauritz AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 08:00 CEST. Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.