Organisation och ledning

H&M-gruppen har en multi-brand-matrisorganisation med följande varumärken: varumärket H&M inklusive varumärket H&M HOME samt portfolio brands bestående av COS, Weekday, Monki, & Other Stories, ARKET, Afound och Singular Society. Bland gruppens varumärken finns ytterligare varumärken och däribland våra new growth and ventures bestående av bland annat Creator Studio och majoritetsägda Sellpy.

Varje varumärke har sin egen organisation och ansvarig chef, till skillnad från H&M där vd för H&M-gruppen även är operativt ansvarig för H&M. De flesta av bolagets varumärken har egna lokala eller regionala säljorganisationer. Centralt finns dessutom ett antal koncerngemensamma funktioner som stöttar varje varumärke, detta for att utnyttja fördelarna inom dessa gemensamma områden så att varje varumärke och marknad arbetar ändamålsenligt efter centrala policies och riktlinjer.

Vd, som utses av styrelsen, ansvarar för den löpnade förvaltningen av koncernen och tillsätter personerna i ledningsgruppen som består av sju personer inklusive vd. I ledningsgruppen ingår fyra kvinnor och tre män och utgörs av vd, finanschef, ansvarig för portfolio brands, ansvarig för new growth & ventures, samt ansvariga för följande koncernfunktioner: kommunikation, hållbarhet och people & organisational development/HR. Ansvariga för de övriga koncernfunktionerna tillsätts av finanschefen.

Relaterat