Organisation och ledning

H&M-gruppen har en multi-brand matrisorganisation med väl definierade varumärken; H&M, H&M HOME, COS, & Other Stories, Monki, Weekday, ARKET och Afound.

Varje varumärke har en ansvarig chef samt lokala försäljningsorganisationer. Centralt finns ett antal koncernfunktioner som stöttar varje varumärke, detta för att utnyttja fördelarna inom dessa gemensamma områden så att varje varumärke och land arbetar ändamålsenligt efter centrala policies och riktlinjer.

Verkställande direktör, som utses av styrelsen, ansvarar för den löpande förvaltningen av H&M-gruppen och tillsätter personerna i ledningsgruppen, som består av 16 personer inklusive vd. Ledningsgruppen består av sju kvinnor och nio män och utgörs av vd, finanschef, de två ansvariga för varumärket H&M, ansvarig för portfolio brands (där COS, & Other Stories, Monki, Weekday och ARKET ingår), ansvarig för business ventures (där Afound och Treadler ingår), ansvarig för business tech samt CTO som rapporterar till den rollen, samt chefer för följande koncernfunktioner: expansion, strategy & transformation, human resources, hållbarhet, supply chain, kommunikation, the laboratory samt group strategy counsel. Ansvariga för de övriga koncernfunktionerna tillsätts av finanschefen.

Relaterat

Menu