Organisation och ledning

H&M-gruppen har en multi-brand-matrisorganisation med följande varumärken: varumärket H&M inklusive varumärket H&M HOME samt portfolio brands bestående av COS, Weekday, Monki, & Other Stories, ARKET, Afound och Singular Society. Bland gruppens varumärken finns ytterligare varumärken och däribland våra new growth and ventures bestående av bland annat Creator Studio och majoritetsägda Sellpy.

Varje varumärke har en egen organisation och ansvarig chef. Inom varje väletablerat varumärke finns också lokala eller regionala försäljningsorganisationer. Centralt finns dessutom ett antal koncerngemensamma funktioner som stöttar varje varumärke, detta for att utnyttja fördelarna inom dessa gemensamma områden så att varje varumärke och land arbetar ändamålsenligt efter centrala policies och riktlinjer.

Vd, som utses av styrelsen, ansvarar for den löpnade förvaltningen av koncernen och tillsätter personerna i ledningsgruppen som består av åtta personer inklusive vd. I ledningsgruppen ingår fyra kvinnor och fyra män och utgörs av vd, finanschef, ansvarig för varumärket H&M, ansvarig för portfolio brands, ansvarig för new growth & ventures, samt ansvariga för följande koncernfunktioner: CEO office, people & organisational development/HR och the laboratory. Ansvariga för de övriga koncernfunktionerna tillsätts av finanschefen.

Relaterat