Verkställande direktör

  1. Home
  2. Verkställande direktör

Helena Helmersson är född 1973, är vd och koncernchef för H & M Hennes & Mauritz AB sedan den 30 januari 2020.

Helena Helmersson är född 1973 och började på H&M 1997 som ekonom på H&M:s inköpsavdelning, därefter hade hon olika roller inom inköp och produktion. Helena var hållbarhetschef under fem år och därefter produktionschef baserad i Hongkong och sedan drygt ett år tillbaka har hon varit verksam som COO (chief operating officer) med ansvar för expansion, logistik, produktion, IT och Avancerad dataanalys/AI samt Insights and Analytics.

Vd tillsätts av styrelsen med uppgift att svara för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar.

Det innebär att vd ska lägga särskild vikt vid rekrytering av ledande befattningshavare, inköps- och logistikfrågor, prisstrategi, försäljning och lönsamhet, marknadsföring, hållbarhet, expansion, utveckling av butiksnätet och distanshandeln och IT-utveckling.

Vd rapporterar till styrelsen om H&M-gruppens utveckling samt tar fram beslutsunderlag för investeringar, expansion etc. I vd:s roll ingår också kontakt med finansmarknad, media och myndigheter.

Aktieinnehav i H&M: 19 070 aktier samt 300 000 köpoptioner*

*Köpoptioner utställda av Ramsbury Invest AB där varje option ger rätt till att köpa en B-aktie i H&M under ett år efter en treårsperiod från avtalsdagen 7 oktober 2020.

Related