H&M:s årsstämma 2022

  1. Home
  2. H&M:s årsstämma 2022

H & M Hennes & Mauritz AB höll på onsdagen den 4 maj årsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att dela ut till aktieägarna SEK 6:50 per aktie. Utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november. Avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 6 maj 2022. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2022. Avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 11 november 2022. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 16 november 2022.

Material till årsstämman 2022